• Gdzie jesteśmy?

  Nowe Kontynenty - Kraków
  Bochenka 16a
  30-693 Kraków

 • Godziny otwarcia

  Dzisiaj: 
  poniedziałek 13:00 - 22:00
  wtorek 13:00 - 22:00
  środa 13:00 - 22:00
  czwartek 13:00 - 22:00
  piątek 13:00 - 23:00
  sobota 14:00 - 23:00
  niedziela 14:00 - 21:00
 • Zamów online

  Zobacz menu

Przenieś się DO ŚWIATA PODRÓŻY..

Nowe Kontynenty to wyjątkowe miejsce o oryginalnym wnętrzu, które przeniesie Was w świat podróży. Przez cały dzień każdy znaj­dzie u nas coś dla sie­bie.

Dla jed­nych będzie to moż­li­wość odpo­czynku i wytchnie­nia przy dobrej kawie lub her­ba­cie i kawa­łeczku domo­wego cia­sta.

Dla dru­gich — moż­li­wość degu­sta­cji wielu eks­cy­tu­ją­cych, przy­rzą­dza­nych na miej­scu potraw (cza­sami bar­dzo egzo­tycz­nych) z naszego menu, a dla innych — wie­czor­nych spo­tkań i weso­łych zabaw (czę­sto przy muzyce “na żywo”).

Czytaj więcej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń do nas!