show sidebar & content

TRATTORIA

06 Wrz 2013

Już od końca wrze­śnia będzie można u nas smacz­nie zjeść.

Na degu­sta­cje dań zapra­szamy na pik­nik, który będzie miał miej­sce 21.09.2013 na Pia­skach Nowych,

na łące przed szkołą nr 27 ul. Pode­dwo­rze 16

W naszym sta­łym menu będzie kilka rodza­jów pizzy, sałatki, dania z dro­biu i wie­przo­winy .

Obok tra­dy­cyj­nego rosołu pojawi sie rów­nież nie­ty­powy krem mar­chew­kowy z imbi­rem.