show sidebar & content

Tak bawiliśmy się na Andrzejkach...

01 Gru 2015

16-swing-dance-retro-illustrations

Już po Andrzej­kach!

Dzię­ku­jemy wszystkim,którzy spę­dzili je razem z nami i mamy nadzieję,że bawi­li­ście się zna­ko­mi­cie.

Do zoba­cze­nia na następ­nej impre­zie!