show sidebar & content

Potrawy na Święta Bożego Narodzenia

01 Gru 2015

Zachę­camy do sko­rzy­sta­nia z oferty potraw świą­tecz­nych. Wszyst­kie wyko­ny­wane są przez naszych kucha­rzy na spe­cjalne zamó­wie­nie.

wigilia_i_swieta_bozego_narodzenia_201101

OFERTA WIGILIJNA (NA WYNOS)

ZUPA (cena za por­cję):

 • Barszcz czer­wony, uszka z grzy­bami – 5zł
 • Kapu­sta z gro­chem – 5zł
 • Zupa z grzy­bów leśnych z łazan­kami – 6zł
 • Żurek wigi­lijny z grzy­bami leśnymi i jaj­kiem – 6zł

DANIE GŁÓWNE:

 • Karp po żydow­sku z mig­da­łami i rodzyn­kami (120g) – 10zł
 • Pstrąg z pieca (120g) – 14zł
 • Łosoś w sosie z zie­lo­nego pie­przu (120g) – 14zł
 • Gnoc­chi z grzy­bami leśnymi w sosie śmie­ta­no­wym – 18zł
 • Pie­rogi z kapu­stą i grzy­bami podane z zasma­żaną cebulką – 10 szt. 10zł
 • Pie­rogi ruskie podane z zasma­żaną cebulką – 10 szt. 10zł

DODATKOWO:

 • Pie­rogi ruskie (ręcz­nie lepione) z zasma­żaną cebulką – 0,5kg 17zł
 • Pie­rogi z kapu­stą i grzy­bami z zasma­żaną cebulką – 0,5kg 18zł
 • Uszka z grzy­bami (ręcz­nie lepione) – 0,5kg 20zł
 • Klu­ski (łazanki) z makiem – 0,5kg 10zł
 • Sałatka jarzy­nowa – 0,5kg 15zł

Zamó­wie­nia pro­simy skła­dać do nie­dzieli 20 grud­nia.

Gorąco pole­camy