show sidebar & content

Nowe menu w Kontynentach

30 Sie 2016

Po waka­cjach zapra­szamy do zapo­zna­nia się z odświe­żoną Kartą Menu

Obok potraw, które na stałe zago­ściły już w naszym lokalu, znaj­dzie­cie nowe dania skom­po­no­wane przez szefa kuchni w Kon­ty­nen­tach — pana Grze­go­rza — takie jak: kotlet Kon­ty­nenty w panierce kla­sycz­nej lub w płat­kach kuku­ry­dzia­nych podany z ziem­nia­kami opie­ka­nymi z nutą rozmarynowo-czosnkową i zesta­wem suró­wek, kie­szonka z kur­czaka z sosem z zie­lo­nego pie­przu, fryt­kami i zesta­wem suró­wek, prze­pyszne nale­śniki na słono zapie­czone pod chmurką serową oraz wiele innych.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

W dniach 1 — 4 wrze­śnia zapra­szamy do spró­bo­wa­nia dań obia­do­wych z nowej karty w pro­mo­cyj­nej cenie — 20% taniej.

Nie zabrak­nie też słod­kich nowo­ści. Szcze­gól­nie pole­camy tor­cik czekoladowo-orzechowy oraz nale­śniki flam­bi­ro­wane w sosie poma­rań­czo­wym.

Uwaga! Od 1 wrze­śnia obiady dnia w zupeł­nie nowej odsło­nie będzie­cie mogli kupić także po powro­cie z pracy — aż do godziny 18.00.

Ser­decz­nie zapra­szamy!