show sidebar & content

"Korsyka - urocza wyspa dla każdego"- slajdowisko 5 czerwca

03 Cze 2019

“Zapra­szam na opo­wieść o Kor­syce. Wyspie na któ­rej każdy znaj­dzie coś dla sie­bie.

Miło­śnicy gór­skich wędró­wek, pla­żo­wa­nia, zwie­dza­nia zabyt­ków i sma­ko­wa­nia lokal­nych potraw – wszy­scy będą opusz­czali Kor­sykę z moc­nym posta­no­wie­niem, że kie­dyś tu wrócą.

Mam na to mocny dowód, który pokażę pod koniec pre­zen­ta­cji. I jestem prze­ko­nany, że kie­dyś powrócę na Kor­sykę…”

Andrzej

P1070396

W środę 5 czerwca o godzi­nie 19.00 wyru­szymy Land Rove­rem odkry­wać uro­cze zakątki Kor­syki.

Gorąco pole­camy!