show sidebar & content

Andrzejki 2015

09 Paź 2015

Już za chwi­leczkę, już za momen­cik…”. Tak, tak — wiel­kimi kro­kami zbli­żają się Andrzejki 2015.

W sobotę 28 listo­pada o godzi­nie 19:00 ser­decz­nie zapra­szamy na zabawę andrzej­kową w stylu retro.

lindy_hop_dancer_by_nippy13-d6m8eg3

Naj­więk­sze prze­boje swin­gowe do tańca zagra zespół Swin­gin’ Blue.

Bilet wstępu w pro­mo­cyj­nej cenie tylko 45 zł/osoby. Ilość bile­tów pro­mo­cyj­nych ogra­ni­czona! Nor­malna cena biletu — 55 zł/osoby. Nie zwle­kaj i już dziś rezer­wuj bilety!

Cena biletu obej­muje:

Kola­cja

Wło­skie kopytka gnoc­chi z kur­cza­kiem, bro­ku­łami i pra­żo­nymi mig­da­łami w sosie śmie­ta­no­wym

Deser

Ana­nas w cie­ście nale­śni­ko­wym na cie­pło z mio­dem, gałką lodów wani­lio­wych i bitą śmie­taną

Cie­płe danie

Jesienny gulasz z pach­nącą bułeczką

Dodat­kowo

Kawa, her­bata, woda — bez ogra­ni­czeń

Sok jabł­kowy lub poma­rań­czowy (0,2 l)

Pod­czas zabawy odbę­dzie się kon­kurs na naj­lep­sze prze­bra­nie w stylu lat 30, 40 — tych XX wieku, czyli cza­sów “kró­lo­wa­nia” swingu. Główna nagroda — bez­płatny udział w Syl­we­strze 2015 w Kon­ty­nen­tach.

Baw się razem z nami!